چگونه برای تبدیل شدن به یک سخنران عمومی

[ad_1]

شما باید یاد بگیرند برای تبدیل شدن به یک سخنران عمومی. این کمک خواهد کرد که شما تبدیل شدن به موفق. هر چند اکثر مردم نمی توانید از این فرصت برای صحبت های عمومی در بسیاری از افراد موفق را به صحبت می کنند و در مقابل مخاطبان زنده. شما باید یاد بگیرند به صحبت می کنند و علنا اگر شما هدف برای تبدیل شدن به موفق.

شما می توانید تعداد زیادی یاد بگیرند با رعایت سخنرانان عمومی بر روی سکو. آنها قادر به بازیگران طلسم روی مخاطبان خود موثر صحبت کنید. آن را جادویی. آنها قادر به نفوذ به مخاطبان راه آنها می خواهند.

قادر به صحبت می کنند به خوبی شما باید سعی کنید به درک مخاطبان خود را به خوبی. سخنرانی خود را باید آماده در نظر داشتن سلیقه مخاطبان خود را. انواع مختلف مخاطبان مختلف نیاز دارد و این که باید در ذهن نگه داشته شود. انواع سخنرانی نیست با توجه به همه مخاطبان است. برای مثال اگر شما در حال صحبت با دانشجویان در دفتر همکاران و کارشناسان صنعت و سپس گفتار خود را باید متناسب با توجه به نیازهای مخاطبان است.

یک سخنرانی خوب را نمی توان اگر محتوای بیان شده است تا علامت. شما باید آماده به گفتار خوب و آن را پر از حقایق و بینش شگفت انگیز. بسیاری از مردم علاقه مند هستند در واقعیت تنها. شما باید به برخی از بینش جدید به مخاطبان است. تنها پس از آن سخنرانی به یاد ماندنی خواهد بود.

اگر شما در حفظ و ساخت سخنرانی که فقط یک لیست از حقایق و سپس این امر می تواند خسته کننده برای مخاطبان و هیچ کس می خواهم به گوش دادن به شما. این یک واقعیت است که اکثر سخنرانان عمومی بد هستند. بسیاری از آنها را به مخاطبان خواب در صندلی های خود. جلوگیری از بودن یکی از آنها است. تبدیل شدن به یک بلندگو جالب با درگیر شدن مخاطبان عاطفی. تعامل با روشنگری و حرکت آنها را. مگر اینکه شما تحریک مخاطبان به اقدام آن را بی فایده گفتار.

بیشتر سخنرانی خوب داستان به مخاطبان است. وجود دارد چیزی شگفت انگیز در مورد یک داستان به عنوان آن می تواند مخاطبان تعامل عاطفی و حرکت مردم به اقدام. از سوی دیگر فقط با ذکر حقایق باعث می شود که مخاطبان از دست دادن علاقه در سخنرانی خود.

موثر ترین سخنرانان می دانید که چگونه برای گفتن یک داستان به مخاطبان و برقراری ارتباط افکار خود را و پیام سراسر به راحتی. محققان ثابت کرده اند که انسان ها عشق داستان است. اگر یک داستان است گفت: برای برقراری ارتباط یک پیام آن را پذیرفته است به راحتی توسط مخاطبان است.

مخاطبان هستند انسان که به عنوان احساسی به شما هستند. واقعیت این است که مردم تمایل به یاد داشته باشید عاطفی پیام برای یک دوره طولانی تر از صرف حقایق است. بنابراین شما باید سعی کنید خود را بیان احساسی است.

حتی زمانی که شما ذکر حقایق اضافه کردن عوامل عاطفی به آن را جذاب. واقعیت این است که در طول سخنرانی خود مردم هستند نه نگران در مورد آنچه شما می گویند. آنها نگران هستند تنها در مورد چگونه شما آنها را احساس می کنید.

[ad_2]