چگونه به بازی گیتار باس

[ad_1]

آیا می خواهید به یادگیری چگونه به بازی گیتار باس? آن را دشوار است به عنوان گیتار باس یکی از ساده سازهای شروع به یادگیری. اگر شما فقط شروع به یادگیری چگونه به بازی گیتار باس, پیشنهاد من برای یادگیری به بازی توجه داشته باشید یکی یکی در زمان. آن است که آسان تر و مطمئن خواهند شد که شما یاد بگیرند که آن را به راه راست.

همچنین پیشنهاد من برای انتخاب مضطرب گیتار باس به یاد بگیرند که چگونه به بازی گیتار مگر اینکه شما در حال حاضر تجربه نواختن سازهای دیگر. شما می توانید توجه داشته باشید به درستی آسان تر است اگر شما استفاده از یک مضطرب گیتار باس.

اولین گام هنگامی که یادگیری چگونه به بازی گیتار باس را شامل گیتار در همه. و نه شما نیاز به تمرین انگشتان دست خود را. یک راه ساده این است که سعی کنید آرامش خود را به دست چپ یا راست بسته است که دست شما در حال بازی گیتار باس.

بلند کردن دست خود را در زاویه 90 درجه از کف. سپس سعی کنید بلند کردن هر انگشت در یک زمان. انجام این کار در جانشینی سریع.

بعد از ورزش بالا انتخاب کنید تا گیتار باس و محل آن را بر روی ران راست. رشته گیتار باس باید رو به دور از شما. شما باید متوجه وجود یک شیب در بدن ساز. اگر نه با استفاده از خود را راست یا چپ ساعد برای تنظیم گیتار باس و موقعیت خود را در ران.

نگه داشتن گردن گیتار باس خود را با دست چپ. محل انگشت شست راست خود را در رشته است که در مورد نیمه راه بین رشته ها و یا به نام E رشته است. سپس وسط و سبابه روی D رشته است. D رشته مورد دو رشته پایین E رشته است. شهامت هر پی در پی. ممکن است برخی از زمان تا زمانی که شما راحت با آن است.

وجود دارد یک کل خیلی بیشتر در مورد چگونه به بازی گیتار باس و من نمی قادر خواهد بود برای پوشش دادن همه آنها را در این مقاله. اما ورزش در بالا است, مرحله اول زمانی که من یاد چگونه به بازی گیتار باس.

[ad_2]