چگونه به درمان روانی شک و ناباوری!

[ad_1]

انسان و عظمت مقصد است. ما باید توانایی برای ایجاد هر چیزی که ما می خواهیم از هیچ چیز. به سادگی قرار دادن هیچ چیز غیر ممکن است. اما چرا 95 ٪ از زندگی مردم در حد وسط? این است که به دلیل شک توانایی های خود را و در خودتان را باور نمی.

من یک فعال reader توسعه کتاب و مهم ترین موضوع این است که همیشه ذکر شده در این کتاب است که خود باور است. اعتماد به نفس باور به شما شایسته از هر چیزی. تفکر و تفکر کوچک است همان چیزی که. باور شما می توانید انجام کارهای کوچک نیاز به همان باور شما می توانید انجام وظایف بزرگ.

آن نیازی نیست که یک فرد هوشمند و یا کسی که بزرگ و قوی برای تبدیل شدن به موفق. شما می توانید IQ 95 اما تبدیل شدن به موفق تر از کسی که ضریب هوشی 125. تنها به دلیل اعتقاد به این که شما با ارزش تر است.

در کتاب “جادوی فکر بزرگ” David J شوارتز مقایسه بسیار افراد موفق با ناموفق مردم است. او به این نتیجه رسید که کسانی که بسیار موفق را به همان قدرت مغز درست مانند ناموفق مردم است. اما روند تفکر متفاوت است. همانطور که آقای شوارتز آن قرار می دهد, افراد موفق اعتماد به نفس و اعتقاد به این که آنها می توانند هر چیزی را انجام. در ضمن ناموفق مردم می آیند تا با بهانه ای که چرا آنها نمی توانند هر چیزی را انجام.

به منظور درمان روانی خود را با ناباوری به طور کامل آن مهم است برای شما برای رفتن به ریشه شود. نگاهی به قلم و کاغذ و از خودتان بپرسید “چرا من شک خودم؟” “چه بهانه هستند توقف من از انجام اهداف من?” سوالات مانند این به شما این وضوح برای پیدا کردن که چرا شما خودت را باور نمی.

هنگامی که شما در پیدا کردن دلیل برای کفر خود را شروع به مثبت تأیید خود را “من می توانید آن را انجام دهید” “هیچ چیز غیر ممکن است” “من موفق است.” در ادامه به مثبت تأیید خود را برای روز. شما را از توجه چشم انداز خود را در زندگی در حال تغییر است. افکار منفی تنها می آیند چرا که به شما داده می شود این فرصت را به می آیند.

اگر شما آویزان در اطراف افرادی که منفی, جلوگیری از حلق آویز کردن با آنها. آنها ناخودآگاه شما را فقط مانند آنها. به یاد داشته باشید گفت: “به من بگویید که دوستان شما هستند و من به شما بگویم که شما در حال”

آن است که در حال حاضر زمان برای شروع به باور خودتان است. من به شدت توصیه شما کتاب “جادوی فکر بزرگ” توسط David J شوارتز. آن است که کامل درب بازکن چشم. این قدرت برای تغییر زندگی خود را و شما را موفق در 5 سال آینده.

[ad_2]