چگونه شما می توانید برای خود برنامه ریزی املاک و نشست

[ad_1]

در حالی که ملاقات با یک وکیل املاک و برنامه ریزی ممکن است در سطل شما لیستی از آیتم های برای به انجام رساندن در طول عمر خود را یا در میان قطعنامه سال نو شما آن چیزی است که شما باید تا زمانی که شما در بستر مرگ خود را. بسیاری از افراد مرعوب چشم انداز برنامه ریزی املاک خود را, اما در اغلب موارد آن را بسیار آسان تر است اگر شما آماده شده است.

نمونه فلوریدا املاک و برنامه ریزی متشکل از زیر اسناد مهم: گذشته خواهد شد و عهد اعتماد ابطال (برای بسیاری از افراد); وکالتنامه; مراقبت های بهداشتی جانشین; زندگی خواهد شد; و قبل از نیاز به نگهبان اعلام شده است. این اعتماد ابطال (اگر یک ایجاد شده است) و قدرت از وکیل مراقبت های بهداشتی جانشین زندگی خواهد شد و پیش نیاز نگهبان اعلام همه طراحی شده برای کار در طول عمر خود را و ارائه راهنمایی در چگونه خود را شخصی و امور مالی به کار گرفته در طول عمر خود را. در مقابل اعتماد ابطال و گذشته خواهد شد و عهد کنترل چگونه ملک خود را توزیع شده است پس از مرگ خود را.

هنگامی که شما ملاقات خود را با وکیل املاک و برنامه ریزی آنها را راهنمای شما را از طریق گزینه های مختلف و برنامه ریزی گزینه های در دسترس برای شما به طوری که شما مدارک قانونی خود را منعکس می شود. به منظور خود را با وکیل خود سازنده ترین زیر یک لیست از چیزهایی که شما باید در مورد آماده شدن پیش از جلسه:

ایجاد یک لیست از دارایی ها و بدهی. این لیست باید شامل ارزش خانه خود را (از جمله وام مسکن) حساب های بانکی, حساب های سرمایه گذاری, کسب و کار, منافع, شخصی, وسایل با ارزش (به عنوان مثال آثار هنری و جواهرات), بیمه در زندگی خود را و حساب های بازنشستگی. برای هر دارایی در لیست شامل برآورد ارزش خود را و یا زمان تعادل و همچنین این که آیا شما خود را از دارایی خود را فردی نام و یا نام مشترک با فرد دیگری مانند همسر و یا فرزندان خود. این اطلاعات به شما کمک وکیل خود را در هدایت شما را از طریق فرایند برنامه ریزی.

عوامل طول عمر خود را

مراقبت های بهداشتی جایگزین خواهد شد که تصمیم گیری های پزشکی برای شما اگر شما را تبدیل به ناتوان. فردی به نام شما به عنوان مراقبت های بهداشتی خود را جانشین خواهد بود قدرت را به تصمیم گیری مراقبت های بهداشتی برای شما اگر شما قادر به انجام این کار. فکر کردم باید به چه کسی باید منصوب شود برای این موقعیت همراه با یک جانشین برای او و یا او.

قدرت از وکیل: چه کسی خواهد شد مراقبت از امور مالی خود را اگر شما را تبدیل به ناتوان. فردی که نام خود را به عنوان قدرت خود را از دادستان به عنوان نماینده خود را با توجه به مسائل مالی در طول عمر خود را. قدرت از وکیل را تبدیل به موثر بلافاصله بعد از شما آن را امضا کنید. فکر کردم باید به چه کسی باید منصوب شود برای این موقعیت همراه با یک جانشین برای او و یا او.

زندگی خواهد شد: پایان زندگی تصمیم گیری. فردی به نام شما به خدمت خود را به عنوان قائم مقام به عنوان نماینده خود را با توجه به مسائل مالی در طول عمر خود را. قدرت از وکیل را تبدیل به موثر بلافاصله بعد از شما آن را امضا کنید. فکر کردم باید به چه کسی باید منصوب شود برای این موقعیت همراه با یک جانشین برای او و یا او.

دولت پس از مرگ خود را

که دارای توانایی و مهارت خود را به خدمت خود را به عنوان نماینده شخصی(s). فرد یا نهاد حرفه ای است که شما را انتخاب کنید به عنوان نماینده شخصی خود انحصار وراثت و مستغلات خواهد شد به اتهام اقامت و مستغلات خود را پس از مرگ است. وظایف خود را شامل جمع آوری دارایی های خود را, پرداخت بدهی و هزینه های هر گونه مالیات است که ممکن است به علت و سپس توزیع باقی مانده املاک و دارایی های خود را به ذینفع. ازدواج با هر همسر به طور معمول نام های دیگر را به خدمت خود را به عنوان نماینده شخصی. توجه بعدی این است که چه کسی یا چه نهاد را به عنوان جانشین خود در صورتی که موفق به زنده ماندن شما و یا قادر به خدمت می کنند. شما ممکن است نام بیش از یک نفر را برای خدمت در این نقش اما تحت قانون فلوریدا آنها یا باید یکی از اعضای خانواده یا مقیم دولت است. مهمتر از همه این مهم است که انتخاب فردی(s) و یا نهاد قابل اعتماد هستند.

که دارای توانایی و مهارت خود را به عنوان امانت خود را(بازدید کنندگان). فرد یا نهاد حرفه ای است که شما را انتخاب کنید به عنوان متولی اعتماد خود را پس از مرگ و یا ناتوانی در به خدمت خواهد بود مسئول برای مدیریت امور مالی خود را در حالی که شما زنده هستند و حل و فصل امور مالی خود را پس از مرگ است. شبیه به یک شخصی نماینده وظایف خود را شامل جمع آوری دارایی های خود را, پرداخت بدهی و هزینه های هر گونه مالیات است که ممکن است به علت و سپس توزیع باقی مانده املاک و دارایی های خود را به ذینفع. ازدواج با دو همسر به طور معمول به عنوان امنا در حالی که آنها قادر به. توجه بعدی این است که چه کسی یا چه نهاد را به عنوان جانشین خود در صورتی که موفق به زنده ماندن و یا قادر به خدمت می کنند. شما ممکن است نام بیش از یک نفر را برای خدمت در این نقش بدون هیچ گونه محدودیت از خانواده عضویت و یا اقامت از دولت است. مهمتر از همه این مهم است که انتخاب فردی(s) و یا نهاد قابل اعتماد هستند.

موارد از اموال شخصی و به چه کسی باید آنها را پاس پس از مرگ خود را. ایجاد یک سند نوشته شده است که چگونه شما می خواهم به دور از آیتم های شخصی خود را (حلقه عروسی طلا و جواهر خودرو(s), بیس بال, مجموعه کارت, و غیره.) در مرگ خود را حتی اگر شما باور نمی کنم آنها هر گونه ارزش پولی. بدون یک جداگانه نوشته شده است بیانیه موارد شخصی خود را منتقل می کند به زنده ماندن همسر و یا تقسیم به طور مساوی میان فرزندان خود و یا ذینفع. این جزء به جزء لیست به طور بالقوه می تواند جلوگیری از اختلافات خانوادگی بیش از موارد با احساساتی اما هیچ پولی ارزش است.

برنامه ریزی برای توزیع و مستغلات خود را. چگونه و به چه کسی و در چه مقدار شما می خواهید خود را در باقی مانده املاک و دارایی های توزیع شده است که بعد از تصمیم مهم شما نیاز به در نظر بگیرید. دارایی های خود را می تواند توزیع شود به هر فرد (از اعضای خانواده و دوست و آشنایی و غیره.) یا خیریه, شما ممکن است را انتخاب کنید. دارایی می تواند توزیع آشکار و یا بیش از مدت زمان طولانی (از رسیدن به یک سن خاص تا زمانی که ذینفع نیاز و یا می خواهد بودجه و غیره.). هیچ تصمیم اشتباه به عنوان شما به رایگان توزیع دارایی های خود را به عنوان شما را انتخاب کنید.

[ad_2]