چین خواستار تحقیق درباره اسپانیا به عنوان منشأ شیوع کرونا شد

[ad_1]

چین با تأکید بر اینکه سازمان جهانی بهداشت نباید تحقیق درباره منشأ کرونا را به مرزهای این کشور محدود کند خواستار انجام تحقیقات بر روی اسپانیا شده است.

[ad_2]

Source link