کارآفرینی و چالش های آن

[ad_1]

یکی از چالش هایی که یک کارآفرین و دلیل بسیاری از ترس به سرمایه گذاری به آن است “تاخیر در ارضاء”. کارآفرین مانند یک رنجر تنها که راه رفتن را از طریق تنها بخشی. در ابتدا او هرگز متوجه است. به عنوان او را سنگ زنی و کار هوشمند به سمت هدف خود مردم را توجه داشته باشید از او. او خندید. او jeered در. او را به نام یک احمق است. اما او perseveres با علم به این که هر چیزی که خوب آسان نمی آید. و سپس در جایی در امتداد خط تلاش های خود را شروع به نتایج عملکرد. مردم در حال حاضر شروع به توجه داشته باشید از او. کسانی که فکر او بی پروا در حال حاضر خواهد شد به او آمده است به دنبال مشاوره خود را. “چگونه شما آن را انجام دهید ؟ آنها را بپرسید. آنها مایل به مانند او باشد. اما سوال این است که چگونه بسیاری از می تواند به پرداخت قیمت است که او تا به حال به پرداخت ؟ زندگی یک کارآفرین آسان نیست, اما آن را می پردازد به یک.

در سفر خود را از کارآفرینی تمرکز کلیدی است. شما نیاز به ماندن متمرکز در جهت حفظ تمایل خود را برای موفقیت سوزاندن.

متاسفانه هر چند موفقیت نمی آمد آسان است. و از آنجا که این دلیل تعداد زیادی از مردم از دست دادن تمرکز خود را. آنها از دست دادن تمرکز خود را به عنوان طولانی به عنوان آنها در حال گرفتن موفقیت های فوری.

بدون شک وجود دارد که امروز افراد موفق داشته اند را به صورت همان فشار را در اهداف خود برای این به همین دلیل است.

برای حفظ ماندن متمرکز, اما, شما نیاز به شرکت در یک جنبه بسیار مهم از کارآفرینی است. و که منظورم شما نیاز به شرکت در خود آموزش و پرورش از طریق مطالعات.

این که آیا شما در بازاریابی شبکه ای فروش مستقیم و یا شما در کسب و کار معمولی خود توسعه از طریق مطالعات مهم برای موفقیت است.

متوسط یک فرد موفق می خواند حداقل شصت کتاب در سال است. با مطالعه شما در یادگیری مهارت های است که شما را قادر به موفقیت. شما مطالعه تجارب کسانی که از طریق تصویب است که تنها بخشی قبل از اینکه شما به منظور جلوگیری از برخی مشکلات آشکار. بدون شک شما هنوز هم تجربه شکست در طول مسیر مهم نیست که چقدر شما سعی می کنید. اما ثروت از دانش شما به دست آورد از سال خود را از مطالعه و کپی برداری افراد موفق را به عنوان یک ماده در واقع خود را اصل راهنما. آن را به شما قدرت درونی به رفتن و حتی زمانی که همه چیز به نظر می رسد به کار برای شما.

مطمئن باشید که به یک کارآفرین در دوران مدرن لزوما نیاز به مبالغ هنگفتی از سرمایه راه اندازی. ظهور اینترنت ساخته شده است آن را نسبتا مقرون به صرفه است.

بنابراین تبدیل شدن به یک کارآفرین امروز.

اقامت متمرکز شده است. قاطعانه عمل کند. به دنبال فرصت است. به دنبال ایده های جدید است. فروتن باشد. یادگیری از شکست های خود را. مطالعه افرادی که موفق هستند. بهترین استفاده را از وقت خود را. بالاتر از همه, پرورش خوانندگان نگرش از طریق خواندن شما یادگیری اسرار موفقیت.

[ad_2]