کارنامه دو ساله همتی در کنترل رشد نقدینگی/ سیاست‌گذاری پولی گروگان سلطه مالی

[ad_1]

در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها با مقایسه میزان افزایش نقدینگی در دوره دو ساله سکانداری همتی در بانک مرکزی با پنج سال ابتدایی دولت روحانی، مدعی شده‌اند نقدینگی در دوران همتی تقریباً به اندازه پنج سال قبل از آن افزایش یافته و به انتقاد از سیاست‌های دوره جدید بانک مرکزی پرداخته‌اند، اما این تحلیل‌ها هم از منظر شاخص مورد استفاده برای مقایسه و هم از نظر علل تحولات این متغیر پولی باید مورد مداقه قرار بگیرد.

[ad_2]

Source link