کتاب جدید ارائه می دهد پاسخ به علم پازل با زندگی تایید پاسخ

[ad_1]

این Unitive زمینه تعجب آور کتاب. آن را پر از رنگ و زیبا تصاویر, اما مهمتر از ذهن دمیدن مفاهیم به عنوان بزرگ به عنوان سیاه چاله ها در برخی از تصاویر آن است.

فردریک Bernhardt Honig هدف در نوشتن این کتاب این است که ترکیب علم فیزیک با علم و آگاهی. با توجه به اینکه Honig مربوط به پیشگامانه دانشمند Lise Meitner و او خود را مقرر راهب در قرآن منظور از Sannyas یک وزیر انتگرال یوگا و نگهبان یک باغ گیاه شناسی و پناهگاه پرنده در مائوئی است که باعث می شود برای یک نیست بنابراین تعجب آور نیست اما قطعا جذاب هدف است. Honig دستیابی به این هدف با سادگی در 140 صفحه از کتاب را که شما را ترک خواهد کرد پر از تعجب و مایل به خواندن دوباره آن را به مطمئن شوید که شما نمی از دست هر چیزی.

این کتاب توسط سازمان به دوازده اولیه فصل هر یک از پرسیدن یک سوال اساسی باقی می ماند که پاسخ داده نشده در زمان مدل استاندارد فیزیک است. Honig پس از آن فراهم می کند روشنگری پاسخ به این پرسش. در حالی که من یک دانشمند من پاسخ جذاب و زندگی تایید. من خواندن کتاب در فیزیک کوانتومی است که به من ایمان پایه و اساس علمی از ایده های مانند قانون جاذبه; از این رو این کتاب طنین انداز با طرف های معنوی و من در بر داشت که علم در این صفحات دارای اعتبار بسیاری از اعتقادات خود در مورد زندگی, جهان, و ما دلیلی برای بودن در این سیاره است.

قبل از معرفی او دوازده سوالات اساسی Honig صرف چند صفحه بحث در مورد چگونه ایده Unitive زمینه تاسیس شده است و در علم او فراهم می کند به نقل از آلبرت انیشتین, Lise Meitner و اسحاق نیوتن برای حمایت از بیانیه ای که. او اشاره می کند که اینشتین “صرف نیمه دوم عمر خود را به جستجو برای یک نظریه است که توضیح همه قوانین فیزیک است. به طور مستقیم او بر این باور است که همه از طبیعت قوانین خواهد بود که توسط یک قانون اساسی که او را به نام تئوری میدان واحد و یکپارچه.” Honig همچنین اشاره می کند که مانند مادر بزرگ مادری خود را به پسر عموی Lise Meitner او را تشویق به “گوش دادن به پدر و مادر خود را, اما فکر می کنم برای خودتان.”

تعداد کمی از دوازده سوالات Honig می پرسد که: چگونه بسیاری از ابعاد وجود داشته باشد در جهان ؟ چه طبیعت از آگاهی و چگونه آن را بوجود می آیند ؟ خواهد جهان همچنان به گسترش و یا آن قرارداد را به تکینگی? چه عوامل حکومت تکامل از اشکال زندگی در جهان ؟ چه آگاهی انسان است و رایگان خواهد و چگونه می توان آن را هم تراز با unitive آگاهی و قصد?

Honig پس از آن فراهم می کند پاسخ به هر سوال و هر چند هر فصل نسبتا کوتاه است هر یک نیز در این ماجرا با کسب اطلاعات بیشتر از من می تواند در توصیف چنین یک بررسی کوتاه. بنابراین من فقط به ذکر یک زن و شوهر از نقاط که شگفت زده و خوشحال من است.

یکی از این ایده از یک Hreem, قدرت نیروی زندگی و چگونه این روابط به یک مخلوق قصد و میل به زندگی. Honig لیست موجودات مختلف روی زمین و قدرت و تمایل خود را ندارد و یا بیشتر به طور خاص “این قدر از Hreem نیروی نیت علی (ci) در تکاملی پیشرفت اشکال زندگی.” او می گوید که “یک ویروس به یک هدف برای زندگی و تکثیر است که معادل .01 Hreem.” مقایسه یک پرنده است 10,000 و یک انسان است 1,000,000. برای من در حالی که من با احترام تمام اشکال زندگی این را به من توضیح داد بسیاری در مورد دوره های مختلف موجودات زنده به عنوان درجه ای از precariousness از وجود خود.

آنچه که من قدردانی اگر چه بود این کتاب پیام مثبت و چگونه آن را حمایت علمی و ریاضی محاسبات. ما در یک فرهنگ پر از عذاب و دل تنگی و پیش بینی های جهان را خبر تخریب قریب الوقوع اما Honig مورد بحث چگونه جهان گسترش می یابد و می رود از طریق چرخه 144 میلیارد سال است. او می گوید “با توجه به Unitive زمینه نظریه تنها گسترده نیروی بزرگ راه اندازی و contractive نیروی گرانشی جهان جمعی جرم-انرژی تعیین این گسترش هستند. بنابراین جهان به سرعت گسترش در حال افزایش است. جهان در نهایت بازیافت دوباره به تکینگی اولیه و نه یک اتم و نه یک کالری از انرژی از دست رفته خواهد شد در این روند است.” بعلاوه “Unitive زمینه نظریه پیش بینی می کند که جهان را معکوس با گسترش آن در عرض 72 میلیارد سال از راه اندازی خواهد شد و ظرف 72 میلیارد سال قرارداد و بازگشت به آن تکینگی اولیه… این یک چرخه ابدی. آنچه که می رود تا پایین خواهد آمد. همه طبیعت حرکت در چرخه وجود دارد که هیچ یک از راه های سفر در طبیعت است. این جهان خواهد بود بازیافت به آینده جهان است.”

من تصور این بیانیه به این معنی است که جهان می تواند نابود شود اما حتی اگر که اتفاق می افتد به برخی از رشته ما همه ابدی پس از “نه یک کالری از انرژی از دست رفته خواهد شد در این روند است.”

به عنوان Honig آمده: “در حقیقت ما یکی هستند. هیچ تقسیم بین هر یک از ما و یا بین ما و Unitive زمینه خود را. وجود دارد تنها یک Unitive زمینه آگاهی و ما تمام نقاط این زمینه و در همان زمان یکی با زمینه خود را. فقط به عنوان یک موج است که یک اقیانوس, در همان زمان, آن است که یک موج است. بنابراین ما یکی با زمینه خود را, حتی اگر ما موضعی آگاهی است.”

وجود دارد خیلی بیشتر به من می گویند در مورد این کتاب. من آن را ترک خواهد کرد تا به دانشمندان برای تعیین دقیق آن است. آنچه من می دانم از خواندن آن است که در نهایت آنچه که من همیشه شناخته شده-که در زندگی ما مهم است که اعدام وجود ندارد و هدف ما در این زمین به عنوان Honig متحده است “به خدمت است. که راز جهان و از Unitive زمینه تئوری. زنده به خدمت خواهد شد و شما تراز وسط قرار دارد با علی قصد Unitive آگاهی است.”

اگر شما خواندن این کتاب به اعتقاد من شما را یک فرد بهتر چون شما عاقلانه یک. شما را درک خواهد کرد که چرا آن چیزی که حق بود مهربان و چگونه نزدیک ما هستند همه به یک دیگر متصل. من از فردریک Bernhardt Honig برای آوردن این روشنگر پیام ما به جهان در راه است که باعث می شود پیچیده ترین علم قابل فهم است زیرا در حقیقت در همه آن پیچیدگی جهان دارای هماهنگی کامل در طراحی آن است.

[ad_2]