کلید برای درک موفقیت

[ad_1]

شده است وجود ندارد تنها, آموزشی, کنفرانس, که من تا به حال حضور من در طول روز به کالج است که حداقل یک دانش آموز ایستادن و بپرسید “چگونه می توانم تعریف شما از موفقیت است؟”. پاسخ شده است متنوع با توجه به مجریان’ تجارب زندگی خود. بسیاری از ما تمایل به تعریف موفقیت همانطور که در برخی از هنجارهای اجتماعی است که تصمیم گرفته شده اند سنین پیش توسط پدران ما اما آیا این تعاریف واقعا کمک می کند ؟ اجازه دهید ما را ببینید برخی از راه های که در آن ما واقعا یاد بگیرند به درک چگونه به تعریف موفقیت است.

تجربه

اگر چه این ممکن است به نظر می رسد کمی وجود دارد هر کسی که از سن قطعا تا به حال تجارب متعدد در زندگی است که ترکیبی از بدبختی و درد و رنج و شادی و رضایت و پذیرش است. این مهم است که برای شروع به یادگیری در اوایل زندگی چه این تجارب ممکن است به معنای بعد از آن در زندگی است. برای مثال اگر یک دانشجو در ادامه به دریافت کافی نمرات در یک موضوع خاص آن است که مهم است به درک که این موضوع ممکن است از ارزش کمی زمانی که در حال حرکت به چیزهای بزرگتر در زندگی است. شناسایی و انجام ندهید از تجربیات اولیه می تواند کمک به ایجاد یک تمرکز ذهن رانده شده به سوی موفقیت واقعی.

های

این یک داده شده است. می تواند وجود داشته باشد بدون شک از این واقعیت است که های از سنین پایین می تواند کمک قابل ملاحظه ای در ایجاد یک باز و گسترده تر داشته باشید. چه کسی فکر می کند از دستاوردهای او ممکن است یا نه ممکن است در آینه دیگری است. از طریق به اشتراک گذاری ممکن است اجرا شود به کسی که سهام مساوی شور مراقبت از بی بضاعت به عنوان مثال و یا کسی که نمی کند, ممکن است واقعا تحت تاثیر قرار گرفته و تحت تاثیر چنین نوع از شور و شوق. های همچنین کمک می کند تا فرد شناسایی آنچه که آنها نمی خواهند به نتیجه قادر به افزایش تمرکز و تبدیل شدن به بیشتر هدف گرا.

تو رفتگی در دیوار شما

از طریق مداوم تجزیه و تحلیل در زندگی تجربه و دانش به دست آمده در شیوه های آن را می شود آسان تر برای پیدا کردن یک تو رفتگی در دیوار و ساخت نرم و صاف مسیر از طریق آن تو رفتگی در دیوار به هدف نهایی. این هدف نهایی و سپس تعریف موفقیت فردی. از آن آسان است به توبیخ مردم در حال اجرا پس از پول با گفتن “است که موفقیت” اما حقیقت این است که آن را ممکن است اولیه تعریف موفقیت برای برخی از مردم است. افراد دیگر ممکن است تعریف موفقیت به عنوان یک فرد آموخته بالا بودن نردبان شرکت ها در حال مرسوم صدا بودن یک افتخار پدر و مادر سفر به جهان و غیره و غیره. همه اینها خوب تعاریف موفقیت به عنوان طولانی به عنوان آنها صدمه دیده است نیست هر کسی یا هر چیزی. کنده کاری یک تو رفتگی در دیوار برای خود است تا آنجا که گرفتن همه چیز خود را در مسیر به عنوان تصدیق و قدردانی از فرد دیگری پیگیری است.

اهمیت احترام و درک و عشق و صداقت در پایان نمی توان تضعیف هر چه تعریف شما از موفقیت معلوم می شود.

[ad_2]