کنار گذاشته شدن رحمتی از شهر خودرو تکذیب شد

[ad_1]

قائم مقام باشگاه شهر خودرو در مورد خبر کنار گذاشته شدن مهدی رحمتی از باشگاه شهر خودرو توضیحاتی داد.

[ad_2]

Source link