کی واکسن آنفلوانزا بزنیم؟

[ad_1]

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: واکسن آنفلوانزا را از اواخر شهریور ماه افراد گروه‌های هدف باید تزریق کنند.

[ad_2]

Source link