گزارش شبکه ترکیه از رزمایش ایران در خلیج فارس

[ad_1]

گزارش شبکه ترکیه از رزمایش ایران در خلیج فارس و قدرت نظامی ایران در مقابل هرگونه تهدید خارجی در خلیج فارس راببینید.

[ad_2]

Source link