یادداشت‌های ناصرالدین‌شاه، شنبه ۲۲ تیر ۱۲۶۸؛ ضیافت شام به افتخار شاه قاجار در لیورپول

[ad_1]

یادداشت‌های ناصرالدین‌شاه: رفتیم وارد به یک عمارت عالی شدیم، میز بزرگی حاضر شده بود، همراه ما در کالسکه ولف، امین‌السلطان، ملکم‌خان نشسته بودند. اشخاصی که در این‌جا بودند بعضی رسمی بعضی نیم‌رسمی بعضی ساده‌ پوشیده بودند. یک میز بزرگ مال ما بود. بعد وصل به این میز خانه خانه میز گذاشته بودند. قریب به دویست نفر جمعت میز بود. دو تا از این میزهای جلو قنسول‌های دوَل نشسته بودند، قریب به سی نفر قنسول دارد.

[ad_2]

Source link