یادگار آقای فورد (فیلم)

[ad_1]

امروز سالروز درگذشت بنیانگذار شرکت فورد است، ببینید چگونه در دوران سیاه کارگران با وضع قوانین جدید انقلاب کرد

[ad_2]

Source link