16 گام دستور العمل های برای موفقیت

[ad_1]

1. در خواب نگه دارید. تنها در خواب شما می توانید از خواب بیدار غول پیکر خود را در!

2. در خود باور. ايمان خود را از مهارت و استعداد و توانایی های که شما می توانید اگر شما فکر می کنم شما می توانید! به یاد داشته باشید هیچ کس نمی خواهد به شما احساس نا امنی و تحتانی بدون اجازه شما!

3. خواندن کتاب های خوب. خواندن کتاب های خوب به عنوان بخشی از عادات خود را. کتاب های خوب هستند گنجینه های پنهان است که می تواند کمک به شما برای تبدیل شدن به حکیم و رهبر در میان مردان است.

4. می دانید آنچه شما انجام می دهند. باور آنچه شما انجام می دهند. دوست دارم آنچه شما انجام می دهند و فکر می کنم هرگز از پسرفت. برای جهان نمی توان به دست آورد و با تردید روح.

5. عمل می کنند. خواب و بدون سرپرست و بی معنی است در همه بی معنی زیر آفتاب! رویاهای خود را به حقیقت می پیوندند… شما باید کار و تلاش برای آن را با همه ممکن است خود را!

6. هرگز شکست را قبول و شکست برای این است که کلمه و واژگان از احمق ها و بازنده است. به یاد داشته باشید موفقیت هرگز پایان و شکست است و هرگز نهایی!

7. یاد خنده اشتباهات خود و با شکوه یکی.

8. بود رضایت از آنچه شما داشته باشد اما نمی تواند رضایت از آنچه که شما هستند.

9. مدیریت زمان خود را عالمانه. به یاد داشته باشید زمان طلا است.

10. مراقبت از سلامت خود را. سلامتی خود را تنها سرمایه و سرمایه گذاری برای رسیدن به اهداف و رویاهای خود را در زندگی.

11. مراقب باشید, مراقب و هوشیار! هرگز فراموش نکنید به پرورش شخصیت خود را برای شخصیت خود را پوشش و حفاظت از شهرت خود را از دام و عسل عبارت از ستمکاران افراد است.

12. یک روشنفکر فرد است. به یاد داشته باشید وجود دارد که امید بیشتری به احمق تر به فکر فرد است.

13. باید عزت نفس. به یاد داشته باشید هیچ اما یکی می تواند به شما آسیب برساند. هیچ کس جز خودتان است که خود را بزرگترین دشمن. او که احترام خود را امن است از دیگران. او می پوشد کت ایمیل که هیچ یک سوراخ کنید.

14. بود علاقه مند به مردم است. به یاد داشته باشید هیچ مردی یک جزیره است.

15. ارزش خانواده و دوستان خود. به یاد داشته باشید همیشه وجود دارد نیاز به خانواده و دوستان خوب.

16. Don’t worry, be happy. اگر شما نگران در مورد چیزی بگویم خدا. اگر شما نمی توانید به یاد داشته باشید چیزی را از خدا بخواهید. سعی کنید در عادت همه چیز را به خدا اول و طرح شما موفق خواهد شد!

موفق باشید!

برای شما آرزوی بسیاری از نعمت آمده و خدا برکت دهد!

Moises P. Reconalla

[ad_2]