3 راه واقعی نوشته شده اهداف به شما کمک کند برای رسیدن به موفقیت

[ad_1]

این ایده که تعیین هدف کمک به ما در رسیدن به موفقیت های ما به نظر می رسد آشکار نمی کند ؟ پس از همه, آیا همه افراد موفق اهداف تعیین شده از نوعی ؟ احتمالا آنها انجام دهد. این رو به نادر است که کسی تصادفا به موفقیت بزرگ بدون برنامه از برخی از نوع. واقعا به ما کمک کند موفق اهداف ما باید نوشته شود و آنها باید واقعی است. در اینجا سه دلیل.

  1. واقعی نوشته شده اهداف بتن. آنها ماده هستند و به راحتی فکر و بمب. این چیزها ایجاد نه تنها یک واقعیت در مورد هدف اما قرب و یک احتمال در مورد آن بیش از حد. اهداف که واقعی هستند و نوشته قوی ترین دلیل آنها بیشتر متصل به دنیای واقعی و توانایی خود را برای رسیدن به آنها.
  2. واقعی نوشته شده اهداف خاص و قابل اندازه گیریبه این معنی که شما می دانید که هنگامی که شما آنها را به دست آورد یا نه. هنگامی که شما می توانید ببینید که چگونه نزدیک خط پایان است و آنچه که دقیق خط است و آن را بسیار آسان تر برای ذخیره کردن در آن نهایی پشت سر هم از انرژی برای عبور از خط پایان و رسیدن به هدف. معکوس درست است بیش از حد. اگر شما می دانید چگونه دور از آن است که شما می دانید که ثابت کار مداوم است که به مراتب مهم تر از وار پشت سر هم از فعالیت در آنچه که به احتمال زیاد محکوم به فنا تلاش را به پایان برساند.
  3. واقعی نوشته شده اهداف انعطاف پذیر هستند. منتظر آنها بودند بتن در #1. چه اتفاقی افتاده است ؟ بتن در #1 اشاره به واقعی چگونه آنها احساس می کنید برای شما. انعطاف پذیر در اینجا اشاره به توانایی خود را برای تغییر و انطباق با اهداف خود را به شما به عنوان حرکت به جلو. هنگامی که شما مبهم خواسته یا فقط عمومی, اهداف وجود دارد هیچ راهی برای انعطاف پذیر باشید. “من می خواهم برای به دست آوردن پول بیشتر” نمی توانم به شما بگویم که به اندازه کافی به می دانم که شما ممکن است نیاز به تغییر رویکرد خود را. “من را دو برابر درآمد من در این سال“به شما می گوید همه چیز شما نیاز به دانستن در مورد این که آیا شما در مسیر هستید یا نه. اگر شما نمی, شما می توانید همه چیز را تغییر دهید.

در اینجا یک راه واقعی نوشته شده اهداف کمک کند. شما را متوقف مایل برای همه چیز و شروع کار برای همه چیز. این مهم تر از 3 اولین قرار با هم در راه های بسیاری. مصرف مداوم اقدام است کلید واقعی برای موفقیت. اگر شما نمی توانید عمل شما نمی تواند رسیدن به. این که ساده است. کار برای همه چیز همیشه مغلوب ساختن پیشی جستن مایل برای آنها. قرار دادن اهداف خود را روی کاغذ می کشد که مایل جنبه دور و اجازه می دهد تا شما تمرکز بر روی کار در این بخش است.

[ad_2]