5 کلید برای طرز فکر موفق در کسب و کار

[ad_1]

وقتی که می آید به داشتن موفقیت در کسب و کار آن را به خوبی ممکن است که طرز فکر خود را بیشتر به موفقیت یا شکست خود را از شما متوجه. شما همچنین ممکن است یک طرز فکر منفی و نمی توان از آن آگاه است. در اینجا برخی از کلید برای دستیابی و حفظ یک کسب و کار موفق طرز فکر.

1. تمرکز

تمرکز این است که قطعا یک کلید برای موفقیت یک طرز فکر. به طور مداوم به خودتان یادآوری از آنچه کسب و کار شما است در مورد آنچه هدف آن است و چرا شما آن را انجام. نگه داشتن تمرکز بر روی اهداف خود را با داشتن آنها را در جایی که شما می توانید آنها را ببینید.

2. خود ارزیابی

برای رسیدن به موفقیت یک طرز فکر شما نیاز به سر و گوش آب که طرز فکر منفی شما حتی ممکن است می دانم که شما. در اینجا برخی از چیزهایی که به مراقب است که نشان می دهد ممکن است یک طرز فکر منفی:

  • داشتن بیش از حد برنامه بازگشت به بالا و بیش از احتیاط ممکن است معنی شما در حال تردید در مورد موفقیت خود را. تورهای ایمنی هستند اما آنها می تواند تبدیل به یک وسوسه انگیز فرار از چیزهایی که کمتر از کامل است. برای موفق شدن شما نیاز به فشار از طریق آن ناقص بار اجرا کنید از آنها.

  • معتقدم که شما آن را سزاوار. شما ممکن است فکر می کنم که شما واقعا سزاوار نیست برای موفقیت در کسب و کار. شما فقط نیست “که نوع.” برای موفق شدن شما نیاز به باور شما این است که نوع!

  • عدم اطمینان می تواند جلوه ای از طرز فکر منفی – شما مطمئن نیستید از خودتان است. منابع وجود دارد خارج وجود دارد وجود دارد; شما می توانید یادگیری آنچه شما نیاز به موفقیت. شما فقط باید به دنبال آن بروید.

3. فکر می کنم مثل یک کارآفرین

اگر شما در حال شروع کسب و کار خود را, آن را نمی خواهد کار به فکر می کنم مثل یک کارمند. شما نیاز به فکر می کنم مانند رئیس خود را! این به این معنی آزادی و مسئولیت هایی است که با بودن سر یک کسب و کار است.

4. این باور در محصول یا خدمات شما

آیا شما فروش چیزی برای یک شرکت و یا چیزی از خود را ایجاد شما نیاز به واقعا دوست دارم و معتقدم که در این محصول به موفقیت است. اگر شما در حال ارائه خدمات شما نیاز به این باور است که شما در حال ارائه چیزی منحصر به فرد و عالی. نگه دارید که طرز فکر که می گوید محصول یا خدمات خود را کاملا به ارزش آن.

5. نه “من سعی خواهم کرد”

اگر کسی از شما خواسته اگر شما برنامه ریزی برای موفقیت در کسب و کار شما می گویند, “من سعی”? سپس شما باید یک طرز فکر منفی! شما نیاز به فکر می کنم بیشتر در امتداد خطوط “من خواهد شد” و یا “من می توانم.” فکر “من سعی خواهم کرد” غیر صریح طرز فکر است که منجر به موفقیت است.

[ad_2]