6 راه برای دریافت خود را نوآوری چرخ چرخش

[ad_1]

به تازگی من تا به حال افتخار همکاری با درخشان مشتری که سر از R&D در یک سازمان است که توسعه و تولید دستگاه های پزشکی. من حمایت از او در ایجاد یک فرهنگ نوآوری را در شرکت خود را. بنابراین من صرف مقدار زیادی از زمان خواندن و فکر کردن در مورد نوآوری می بینم.

وجود دارد مقدار زیادی از رهبران فکری وجود دارد که به شما خواهد گفت که نوآوری تبدیل شده است ضروری تر از همیشه برای بقای هر سازمان است. همه شما باید انجام دهید این است که نگاهی به میزان تغییر اتفاق می افتد تقریبا در هر زمینه به می دانم که اگر شما سوار موج شما خواهد شد را پشت سر گذاشت. نیازهای مردم در حال تغییر است. سریع است. و نه تنها خود را در زمان رقابت بود کار سخت به ضرب و شتم شما به راه حل های کسب و کار جدید خواهد شد بهار با ایده های جدید و همچنین.

تغییر جدید در وضعیت موجود و نوآوری وسیله نقلیه است که اجازه می دهد تا شما را به سوار شدن به آن را تغییر دهید.

در حال حاضر هنگامی که اکثر مردم بحث در مورد نوآوری آنها به معنی تغییرات در محصولات یا خدمات خود را. نوآوری نیز می تواند اشاره به روش های خود را از ارائه این محصول و یا خدمات. یا راه خود را از گرفتن و نگه داشتن کسب و کار. یا راه شما رویکرد تقریبا در هر جنبه از کسب و کار ، و نوآوری می تواند پیشنهاد و یا با الهام از کسی در داخل یا خارج از کسب و کار خود و…نه فقط “خلاق” مردم است.

بنابراین اولین چیزی که به انجام به خود نوآوری چرخ چرخش است ذهن خود را باز از طریق شکستن هر گونه محدود کردن افکار و گسترش خود را شرح آنچه نوآوری ممکن است برای شما معنی.

توسط راه و نوآوری است مربوط مفهوم حتی اگر شما در انتقال حق در حال حاضر. چون راه به دنبال کار و کار نمی کنه. کسانی که به ایجاد رویکردهای جدید پیروز خواهد شد.

این که آیا شما در حال solopreneur یا افراد پیشرو در جهانی کنگلومرا است که در استخدام میلیون اصول اساسی برای تشویق نوآوری هستند:

1. بیان تمایل خود را به نوآوری و دلایل خود را چرا. آیا فقط فرض کنیم که هر کسی (از جمله خودتان) را به طور خودکار تغییر به حالت نوآوری بدون تشویق یادآوری و یا اتصال به چشم انداز. قرار داده و آن را در نوشتن. آن صحبت می کنند غالبا.

2. ایجاد فضا. نوآوری ندارد به شلوغ بود. برنامه زمان خالی برای خود و مردم خود را به اجازه می دهد این نوع تفکر است که منجر به نوآوری است.

3. تشویق شکست. و سپس رها کردن کلمه “شکست” را از فرهنگ لغت خود. شکست = یادگیری است. یادگیری منجر به روش های جدید. روش جدید منجر به…شما آن را حدس زده.

4. پاداش تفکر جدید, آیا این حرکت رو به جلو یا نه. فراموش نکنید که برای پاداش دادن به خودتان و همچنین به دیگران! ایجاد تفکر جدید مترادف با موفقیت و به شما خواهد شد بسیاری از ایده های جدید برای ساخت موفقیت با.

5. تشویق به بازی. بازی حیاتی برای نوآوری است. این آرامش ذهن را تشویق می کند و مسیر جدیدی را برای فکر. ارائه خود را و مردم خود را با این ابزار است که تشویق به بازی. این ممکن است مانند کاغذ و نشانگر رس بلوک های ساختمان. آن را نیز ممکن است مانند یک زمینه سفر به یک موزه هنری یا مکان های دیگر که در آن شما می توانید با الهام از این راه دیگران را از فکر خارج از جعبه.

سعی کنید چیزی جدید در این هفته و در صورت احساس رایگان به من اجازه می دانید که چگونه از آن می رود.

[ad_2]