اکسیژن ساز مدل  OXYGEN – PSA TYPE

FishO2 gener ژنراتور اکسیژن زنده ، توزیع شده توسط T-H Marine و اکسیژن ساز  قایق باس زنده زنده ، 90 oxygen اکسیژن با فن آوری جذب نوسان فشار (PSA) جدید ساخته است. غلظت اکسیژن به نسبت استفاده کاهش می یابد. TRIVIA – اکسیژن سازهای پزشکی PSA: FishOx Systems، Inc. با 30 سال تجربه در زمینه …

ادامه مطلب