CCNP / BSCI Exam Tutorial: EIGRP Stub مسیریابی

[ad_1]

عبور BCSI و درآمد صدور گواهینامه CCNP خود را به شما نیاز به دانستن ترمینال OSPF مناطق داخل و خارج. خرد مناطق ترمینال های کل مناطق کمی مطالعه نه چندان خرد خرد مناطق … و خیلی زود سر خود را به شنا کردن است. سپس زمانی که شما می شنوید که EIGRP ارائه می دهد خرد مسیریابی شما اولین واکنش ممکن است غیرقابل چاپ! اما در حالی که EIGRP stub مسیریابی موثر در وضعیت مناسب آن را نه به عنوان پیچیده به عنوان ترمینال OSPF routing. بیایید نگاهی به basic EIGRP stub مسیریابی.

در حالی که EIGRP ندارد stub area گزینه های که OSPF می کند, EIGRP می کند و اجازه می دهد تا یک روتر به توان به پیکربندی به عنوان ترمینال. این است که معمولا انجام می شود با یک hub-and-spoke پیکربندی که روتر صحبت نمی باید از این منابع برای حفظ کامل جدول مسیریابی. پس از این صحبت بعدی هاپ همیشه hub تمام صحبت کرد واقعا نیاز است یک مسیر پیش فرض. به همین دلیل تنها همسایه EIGRP stub روتر می توانید توپی روتر. (هاب هرگز توان به پیکربندی به عنوان ترمینال.)

پیکربندی EIGRP stub روتر نیز مشکل SIA مبارزه. EIGRP stub روتر نیست تردید برای مسیرهای هنگامی که توپی را ندارد جانشین عملی برای جانشین مسیر که رفته پایین.

به طور پیش فرض EIGRP stub, روتر, تبلیغات اطلاعات در مورد دو نوع مسیر به توپی – به طور مستقیم متصل به شبکه ها و خلاصه راه. برای تغییر این پیش فرض با استفاده از eigrp stub فرمان و به دنبال آن انواع از راه های شما می خواهید ترمینال برای تبلیغ به این توپی. (این eigrp stub دستور اجرا توسط خود روتر به عنوان ترمینال.)

R1(config)#router eigrp 100 R1(config-router)#eigrp stub ?

متصل آیا تبلیغات مسیرهای متصل

دریافت فقط تنظیم IP-EIGRP به عنوان دریافت تنها همسایه

استاتیک تبلیغات مسیرهای ایستا

خلاصه خلاصه راه تبلیغات

برای مثال در نظر بگیرید در یک شبکه که در آن R5 توپی و R4 R6 و R7 می پره.

به عنوان طولانی به عنوان R4 R6 و R7 یک رابطه همسایه تنها با hub آنها می توان به پیکربندی به عنوان روتر stub. آنها خواهد شد و سپس تبلیغات خود را به طور مستقیم از شبکه های متصل و خلاصه راه بازگشت به مرکز و دریافت تنها یک پیش فرض مسیر بازگشت از توپی. اگر R5 از دست می دهد و یک جانشین است و هیچ عملی جانشین آن را نمی خواهد یک پرس و جو بسته به هر یک از روتر stub.

EIGRP stub مسیریابی نمی دهد ما تمام گزینه های که ترمینال OSPF routing می کند اما آن را بسیار ساده برای پیکربندی و تا حد زیادی می تواند کاهش غیر ضروری انتقال بسته پرس و جو در یک hub-and-spoke شبکه.

[ad_2]