Codicils و روند پی در پی قانون

[ad_1]

جانشینی قانون منطقه است که قانون حاکم بر انتقال از حقوق مالکیت از یک دارنده به افراد دیگر. هنگامی که ما بحث در مورد قانون جانشینی ما در حال بحث در مورد جنبش حقوق به اموال پس البته برخی از اموال از جمله زمین نمی خواهد خود را حرکت می کند. در غرب سیستم های حقوقی و در بسیاری دیگر این انتقال صورت می گیرد در مرگ قبلی دارنده در نتیجه مرگ است جایگاه مهمی در قانون جانشینی. انتقال مالکیت از یک نسل به نسل دیگر مشترک است به هر حقوقی نظام حقوقی. آمریکا جانشینی قانون تا حد زیادی برگرفته از اصول است که در ابتدا در انگلستان است.

وجود دارد تعدادی از اسناد که ممکن است وجود داشته باشد که یک فرد دور می گذرد. معمولا وجود داشته باشد یک گواهی فوت صادر شده توسط یک دکتر. در بسیاری از موارد نیز وجود داشته باشد که سپس در دادگاه واصل که تمرینات قضایی صلاحیت در آن منطقه جغرافیایی. در سراسر جهان از سیستم های جانشینی انجام دهد در واقع همان عملکرد را در راه های مختلف. به طور کلی در جوامع سرمایه داری که باید سیستم از اموال شخصی در عمل بسیاری از عناصر از یک فرد و مستغلات در حال کالایی با سیستم حقوقی و سپس یک منطق توزیع به سود اعمال می شود. این در تضاد با قانون انحصار وراثت از کشورهای کمونیستی که در آن افراد از نظر قانونی نمی توانند صاحب وسایل تولید در اقتصاد است که ممکن است شامل زمین و ماشین آلات و موارد دیگر که می تواند مورد استفاده برای تولید. جوامع متفاوت است سوالات به آنچه به عنوان به منزله اموال و که دقیقا در نظر گرفته شده است به بخشی از یک خانواده اما عملکرد جانشینی قانون در واقع همان در تمام جوامع است.

با توجه به تحقیقات انجام شده در سیستم جانشینی در ایالات متحده آن است که به طور کلی مردم بالاتر از وضعیت اجتماعی و اقتصادی است که بیشتر احتمال دارد برای ایجاد بخواهد و به تصویب مزایای دیگر مردم است. همچنین در دوران پس از آزادسازی نیروی کار شامل زنان شده است وجود دارد تغییر از سیستم که در آن مردم با لينک مستقيم ارث خود را از طریق املاک به یک سیستم که در آن ثروت خانواده منتقل می شود از طریق شرکت سازه. اگر شما نگاه در الگوی ظ بخواهد اکثریت قریب به اتفاق مردم ترک ثروت خود را به همسر و سپس فرزندان خود را با برخی از خروج ثروت خود را به نوه. تعداد افرادی که ترک ثروت به موسسات خیریه کوچکی از کلی تعدادی از املاک. این الگوی پی در پی به نظر می رسد به طور مشترک به تمام جهان است. یکی دیگر از روند مشاهده شده است که مردم تمایل به codicils که اصلاح خواهد شد تنها در شرایطی که یک فرزند یا نوه متولد شده است در یک زمان بسیار نزدیک به خود را عبور. در موارد دیگر آنها ممکن است کاملا جدید خواهد شد در پیش نویس.

[ad_2]