Dan Kennedy اطلاعات بازاریابی مخفی – قطع با افراد موفق

[ad_1]

Davin اگدن معتقد است در کار با افراد موفق. شبکه های کلیدی است. “اگر شما واقعا می توانید به دانستن برخی از این افراد نفوذ خود را پاک کردن در شما زیادی است.”

به عنوان بخشی از Dan Kennedy اطلاعات ثروت البته راب توت مصاحبه Davin برای دریافت نظرات خود را در بازاریابی اطلاعات است. راب در حال جمع آوری نکات موفقیت از بازاریابان اطلاعات بالا در یک سری از مصاحبه ها به نام “آینده از اطلاعات بازاریابی”.

در سال 2006 Davin پیوست یک برنامه مربیگری خود را به عنوان اولین مقدمه برای اطلاعات بازاریابی. به لذت خود او موفق شد به سرعت و بدون رفتن را از طریق درد دیگر مبتدیان را از طریق رفتن. او است خدا را شکر. بعد از آن او پیوست و یکی دیگر از مربی و موفق شد با این برنامه همچنین.

شما باید برای “حل مشکلات مردم” می گوید: Davin. محصولات شما را باید مفید برای مردم است. Davin می گوید: “وجود دارد هزاران نفر از سوله بکر.” “شما نیاز به سنگ تیز کردن در و هدف سوله.”

هنگامی که شما را نمیفهمد چه تو رفتگی در دیوار شما می خواهید به کار در شما نیاز به شروع به شبکه سازی و انجام سرمایه گذاری مشترک.

“آشنایی این افراد موفق است که واقعا دشوار است” می گوید: Davin. “آن را به عنوان دشوار نیست که مردم فکر می کنم.” یک سرمایه گذاری مشترک و یا یک دوست است که شما را می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست است.

این ممکن است به نظر می رسد دلهره آور اما “بسیاری از این افراد فقط به عنوان شخصی آنها فقط همان هر کس دیگری و من می دانم که بسیاری از مردم شروع واقعا مرعوب در تلاش برای به دست آوردن نزدیک به برخی از این افراد اما…شما می دانید که در بسیاری از واقعا خوب بازاریابان خارج وجود دارد که در حال حاضر به شما و شما را در مسیر درست و درایو شما کمی بیشتر به سمت هدف خود.”

مشکل این است که “مردم فقط پای خود را خیس کنید و آنها ممکن است در آستانه برش از طریق به دست آوردن برخی از موفقیت را برای خود.” سپس این افراد فقط سرگردان کردن و شروع به انجام چیزی دیگری است. گاهی اوقات آنها را در دسترس نباشد. موفق دوست و یا شریک خواهد آنها صحبت از آن به طوری که آنها را تا پایان موفق بودن به جای پایان دادن به هیچ جا, جایی که آنها آغاز شده است.

“این واقعا غم انگیز برای دیدن مردم انجام می دهند که. این چیزی است که من دیدن اتفاق می افتد بسیاری می گوید:” Davin. “من فکر نمی کنم مردم خود را به اندازه کافی شانس گاهی اوقات و آن است که واقعا دشوار است برای شروع از آنجا که وجود دارد مقدار زیادی برای یادگیری است.” این همه achieveable اگر آنها فقط شروع کردن در مسیر درست و نگه داشتن رفتن.

[ad_2]