Ill Met By Moonlight – فانتزی تاریخی توسط مرسدس سرسپرده و روبرتا Gellis

[ad_1]

برای طرفداران الیزابت تودور آن بولین زبان انگلیسی و سلتیک, تاریخ, فیلم علمی تخیلی, فانتزی, و متناوب سابقه این استادانه درست شده, فانتزی, هیجان خواهد شد و اسیر کردن شما. ماهرانه بافته شده با معشوقه از هر نوع روبرتا Gellis, تاریخی, عاشقانه, و, مرسدس بنز, سرسپرده, Sci Fi و فانتزی ILL Met by Moonlight میدارد تا جایی که خود را اولین همکاری برگ خاموش این Sceptr می خواهم جزیره.

داستان آغاز و پس از مرگ جین سیمور و تولد پرنس ادوارد خانواده سلطنتی تودور و همچنان در سرعت فوق العاده خطرناک به پس از مرگ پادشاه هنری هشتم.

سرسپرده و Gellis ادامه کارشناس ترکیب از افسانه و تاریخ با پیچیده توطئه روشن و تیره دادگاه UnderHill, الف, مخلوط کردن در انسان طرح در OverHill و دور از دیدن انگیزه برای الف دخالت جانشینی از ورثه از هنری هشتم.

Underhill و Overhill که این ‘مردم’?

گزیده ای از این Sceptr می خواهم جزیره توضیح می دهد:

Denoriel خندید ضعیف. “در واقع پری نگهبان است که بسیار نزدیک به حقیقت است. برخی از انسانها با ما تماس بگیرید الف. برخی با ما تماس بگیرید جن وپری. برخی با ما تماس بگیرید نمایشگاه عامیانه.” یک لبخند منقبض در لب های او. “برخی از تماس با ما نام آن است که بهتر است یک جوانک مثل شما نمی شنیدن. اما به عنوان با شما تماس خودتان را به زبان انگلیسی از نام سرزمین خود را در انگلستان تماس با ما خودمان Sidhe از محل ما برای خودمان sidhe. در حال حاضر از آنجا که بسیاری از قوم دیگر از Sidhe زندگی در آن محل ما را با نام Sidhe و تماس با محل که در آن ما زندگی می کنند Underhill. در نتیجه گاهی اوقات ما تماس بگیرید جهان را به خود Overhill یا جهان فانی است.”

یکی تعجب آور و تاب Henry Fitzroy, دوک, Richmond, نامشروع پسر, Henry VIII یک شخصیت بزرگ در این سری که مرد جوان نقش مهمی در الیزابت ،

من آن را دوست داشتم و به شدت آن را توصیه.

وب سایت های مرسدس بنز و روبرتا بزرگ معرفی با پیش نمایش و فصل رایگان تمام کتاب های این مجموعه است.

ILL Met by Moonlight

مرسدس سرسپرده

روبرتا Gellis

کتاب سوم: با دشنام به زباناز فوریه 2007.

در دسترس ناشران در سایت: توسط افترا آمیز زبان

و در آمازون

[ad_2]