کشف بیش از ۱۹ هزار پاکت شیر تاریخ مصرف گذشته در انبارهای آموزش و پرورش اهواز

[ad_1] به گزارش فارس، احمد مشکورنیا رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز در حمع خبرنگاران از کشف و امحاء بیش از ۱۹هزار پاکت شیر توسط کارشناسان واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شرق اهواز خبر داد. وی اظهار کرد: پس از تعطیلی مدارس بدلیل شیوع بیماری منحوس کرونا، سهمیه شیر دانش آموزان به‌صورت غیراصولی و بدون رعایت …

ادامه مطلبکشف بیش از ۱۹ هزار پاکت شیر تاریخ مصرف گذشته در انبارهای آموزش و پرورش اهواز