تایم لپس از حجم تردد در اتوبان کردستان ؛ هم اکنون (فیلم)

[ad_1] بار دیگر تجربه غرب وحشی تاریخ در مواردی به صورت گسترده، محتوایی را تولید كرده است كه نیاز به توضیح ندارد. مثلا تمدن غربی بانی دوره استعمار بود و در این دوره میلیون‌ها نفر از سوی دولت‌های غربی از بین رفتند. در این دوره برده‌داری شكل گرفت و از سویی دیگر منابع بسیاری از …

ادامه مطلبتایم لپس از حجم تردد در اتوبان کردستان ؛ هم اکنون (فیلم)