آمریکا سندی ۶ صفحه‌ای به اعضای شورای امنیت ارائه کرد

[ad_1] به گزارش مهر، «برایان هوک» نماینده مستعفی دولت آمریکا در امور ایران از ارائه سندی ۶ صفحه‌ای به اعضای شورای امنیت برای توجیه فعال کردن مکانیسم ماشه خبر داد. وی از اعضای شورای امنیت خواسته به قطعنامه ۴ پاراگرافی پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که قرار است فردا به رأی گذاشته شود …

ادامه مطلبآمریکا سندی ۶ صفحه‌ای به اعضای شورای امنیت ارائه کرد