چگونه بند ناف اقتصاد را از نفت ببریم؟

[ad_1] به گزارش تسنیم، رهبر معظم انقلاب، حدود 17 سال پیش (آبان ماه سال 82) در بخشی از بیانات خود در دیدار کارگزاران نظام‌ فرمودند: “اگر این نفتی که دست کشورهای این منطقه است، در دست اروپاییها بود و بنا بود آنها به شما مردم ایران و مردم سایر کشورهایی که امروز نفت تولید می‌کنند، …

ادامه مطلبچگونه بند ناف اقتصاد را از نفت ببریم؟