امارات چه خوابی برای عمان دیده است؟

امارات چه خوابی برای عمان دیده است؟

[ad_1] به گزارش تسنیم، تکاپوی امارات متحده عربی برای تحریم و محاصره عمان از دروازه غربی آن در حالی است که ابوظبی پیش از این به دنبال جاسوسی و تغییر نظام حاکم در مسقط برآمد اما ناکام ماند در نتیجه تکاپوی کنونی آن سوال برانگیز است و باید پرسید چه خوابی برای عمان دیده است؟ …

ادامه مطلبامارات چه خوابی برای عمان دیده است؟