دستگاه اکسیژن ساز قابل حمل

رهنمودهای ایمنی مهم مخصوصاً برای مخازن اکسیژن خانگی به بیمار اجازه دهید فرم ارائه شده توسط دولت ، CMN یا نسخه و رسید دریافت مستقیم یا بصورت آنلاین یا یک نمایندگی محلی را ارائه دهد و سپس بیمار منتظر بازپرداخت باشد. آنچه در اینجا اتفاق می افتد این است که بیمار مسئولیت پذیر است و …

ادامه مطلبدستگاه اکسیژن ساز قابل حمل

اکسیژن ساز برای کرونا خوب است؟

اکسیژن Lifechoice مناسب برای برونشیت مزمن طولانی مدت هنگامی که افراد مبتلا به برونشیت مزمن از تمرکز اکسیژن مطلع شدند ، هنوز نگران هستند که با استفاده از این نوع دستگاه قصد دارد آنها را به خانه خود وصل کند. اگرچه این یک نگرانی معتبر است ، اما در واقع مسئله ای نیست. دلیل این …

ادامه مطلباکسیژن ساز برای کرونا خوب است؟