بازداشت فرمانده القاعده در استان صنعا

[ad_1]  به نوشته سبأ نت، او بدون افشای نام این سرکرده تروریست، گفت که این فرد فرماندهی نیروهای القاعده در منطقه «قیفه» در استان «البیضاء» را در جنوب یمن بر عهده داشت که مدتی پیش با شکست از نیروهای ارتش یمن مجبور به فرار شدند. نیروهای امنیتی زمانی این تروریست را دستگیر کردند که در …

ادامه مطلببازداشت فرمانده القاعده در استان صنعا