شرط برگزاری ترم تابستانی دانشگاه‌ها

[ad_1] به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا آهنچیان ضمن بیان این مطلب درخصوص نحوه برگزاری آزمون های پایان ترم دانشجویان دانشگاه ها گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده ما مشکل جدی برای برگزاری آزمونهای غیر حضوری دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی نداریم و از ابتدا نیز تاکید داشتیم به دلیل این که تعداد دانشجویان این دوره …

ادامه مطلبشرط برگزاری ترم تابستانی دانشگاه‌ها