كرونا، نقاب تمدن غرب را برداشت

[ad_1] آنها در دهه‌های اخیر مدعی بودند از فرهنگ خاص و بالایی برخوردار هستند. در تمام این سال‌ها نقاب و پوششی بر مسائل غیر‌اقتصادی خود اعم از سیاسی اجتماعی، فرهنگی و… داشته و تلاش كردند چهره وحشی از جمله كابوگری و نژاد‌پرستی خود را بپوشانند و از خودشان كشورهای متمدنی كه طرفدار حقوق بشر و …

ادامه مطلبكرونا، نقاب تمدن غرب را برداشت