روزنامه جام جم؛ 14 اردیبهشت 99 (+دانلود صفحات)

روزنامه جام جم؛ 14 اردیبهشت 99 (+دانلود صفحات)

[ad_1] یار مکتوب صدا‌و‌سیما 20 سال قبل که کارکرد مطبوعات به قدری پررنگ بود که حتی رسانه دیداری شنیداری را تحت تاثیر قرار می‌داد و در فضای مطبوعاتی کشور عده‌ای قلم‌های خود را با نام توسعه به جای شکستن قالب‌ها، مصروف شکستن هنجارها و ایجاد هرج و مرج می کردند؛ گردانندگان رسانه ملی با درک …

ادامه مطلبروزنامه جام جم؛ 14 اردیبهشت 99 (+دانلود صفحات)