همه با هم علیه کرونا

[ad_1] حال باید توجه داشت که خروج از این شرایط و مدیریت صحیح این بحران، به الزامات متعددی نیاز دارد. از جمله این الزمات می‌توان به مسؤولیت‌پذیری مدیران کشور و حضور تشکل‌های مردمی در صحنه اشاره کرد و با وجود این مسؤولیت‌پذیری متقابل، می‌توان به مدیریت هرچه بهتر بحران همه‌گیری ویروس کووید-19 امیدوار بود. نکته …

ادامه مطلبهمه با هم علیه کرونا