آیا شرکت‌های میان دستی نفت آمریکا از بحران فعلی نجات پیدا می‌کنند؟

[ad_1] اما باید گفت برخی از این شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند منتظر بهتر شدن اوضاع در صنعت نفت آمریکا باشند و مجبور هستند تا دامنه فعالیت خود را از نفت جدا کنند. زمانی که شرکت‌های ارائه دهند خدمات حفاری در آمریکا، به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان، شروع به بستن برخی از چاه‌های نفت خود …

ادامه مطلبآیا شرکت‌های میان دستی نفت آمریکا از بحران فعلی نجات پیدا می‌کنند؟