کرونا می تواند توانایی ما را بالا ببرد

[ad_1] ابتدا باید بدانیم آیا بعد از یکی دو ماه دیگر کرونا تمام می شود؟ یا همچنان باید مراقبت ها صورت بگیرد؟ یقینا اگر همچنان ادامه داشته باشد، باید برای مدت طولانی تر مراقبت های فعلی را ادامه بدهیم و تعدادی از مشاغل باید فعال شوند و بخشی از جامعه بایست با دورکاری کار خود …

ادامه مطلبکرونا می تواند توانایی ما را بالا ببرد