برجام به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ضمیمه شده است

[ad_1] به گزارش مهر مجید تخت روانچی در یادداشت توئیتری خود، نوشت: ایالات متحده با زور رسانه‌ها ادعا می‌کند که برجام هیچ موضع قانونی در سازمان ملل ندارد اما برجام به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، ضمیمه شده است و ایالات متحده برای اجرای هر دوی آنها وظایف قانونی دارد. وی تاکید کرد: ماده ۲ قطعنامه …

ادامه مطلببرجام به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ضمیمه شده است