قیمت هرکیلو کره با ارز نیمایی ۱۵۰ هزارتومان

[ad_1] وی ادامه داد: البته تعداد زیادی از کارخانه ها چند ماهی است که تعطیل شده اند؛ زیرا دیگر کره وارداتی نداشتند و ارز جدیدی هم برای واردات تخصیص نیافت اما موجودی انبار یک شرکت تا پایان شهریور کفاف نیاز مصرفی بخشی از بازار را با همان قیمت قدیم خواهد داد و بعد از آن …

ادامه مطلبقیمت هرکیلو کره با ارز نیمایی ۱۵۰ هزارتومان