فروش اوراق سلف نفتی وزارت نفت با مصوبه شورای سران متفاوت است

[ad_1] به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: دولت مطابق اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال می تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی با انواع قراردادها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد. در گذشته هم دولت با این شیوه تامین مالی کرده …

ادامه مطلبفروش اوراق سلف نفتی وزارت نفت با مصوبه شورای سران متفاوت است