کابوس حریق

کابوس حریق

[ad_1] فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها دلواپس است، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هم دغدغه مند. این دو یک چشم شان به طبیعت است که بارش‌های زمستان و به‌ویژه بهار، حال پوشش‌های گیاهی و جنگلی را خوب کرده و یک چشم شان به جرقه‌هایی است که نمی دانند کجا می خورد ولی می دانند به …

ادامه مطلبکابوس حریق