حكايت ناقلان خاموش؛ هزینه تست کرونا با جیب مردم نمی‌خواند

حكايت ناقلان خاموش؛ هزینه تست کرونا با جیب مردم نمی‌خواند

[ad_1]   به گزارش الف، با این وجود برخی از بیماران مشکوک به کرونا نیز هرگز به مطب یا بیمارستان مراجعه نمی کنند و خیلی از آنها به خوددرمانی روی می آورند. این گروه از بیماران فقط زمانی به بیمارستان مراجعه می کنند که حالشان وخیم شده باشد. برخی از این گروه بیماران مشکوک به …

ادامه مطلبحكايت ناقلان خاموش؛ هزینه تست کرونا با جیب مردم نمی‌خواند