سیاه پوستان آمریکا قربانی تبعیض های شغلی

نشریه هیل: سیاه پوستان آمریکا قربانی تبعیض های شغلی

[ad_1] به گزارش الف نوشته “هیل”، آمریکایی های آفریقایی تبار عمدتا از مزایای گسترده اشتغال در ماه می محروم شدند، که این امر دربحبوحه شیوع کرونا، حاکی از موانع تاریخی و همچنین تهدیدات جدید پیش روی کارگران سیاه پوست است. <<نرخ سراسری بیکاری از 14.7 درصد در ماه آوریل به 13.3 درصد درماه می کاهش یافت، …

ادامه مطلبسیاه پوستان آمریکا قربانی تبعیض های شغلی