هوای تهران پاک است

هوای تهران پاک است

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۳۲ قرار گرفته و هوای تهران پاک است همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۴۷ قرار داشت و هوای تهران پاک بود. تهران از ابتدای سال ۱۳ روز هوای پاک و ۸ روز …

ادامه مطلب

تهران از ابتدای سال چند روز هوای پاک داشته است؟

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۲۴ قرار گرفته و  هوای تهران پاک است همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۵۳ قرار داشت و هوای تهران پاک بود.تهران از ابتدای سال ۱۲ روز هوای پاک و ۸ روز هوای …

ادامه مطلب

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۳ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۵ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود. تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای …

ادامه مطلب