کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۳ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است. همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۸ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود. تهران از ابتدای سال ۱۴ روز هوای …

ادامه مطلب

هوای تهران پاک است

هوای تهران پاک است

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۳۲ قرار گرفته و هوای تهران پاک است همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۴۷ قرار داشت و هوای تهران پاک بود. تهران از ابتدای سال ۱۳ روز هوای پاک و ۸ روز …

ادامه مطلب

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۳ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۵ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود. تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای …

ادامه مطلب