چگونه با پیاده روی کالری بسوزانیم؟

[ad_1] دکتر امید قلی پور در گفت وگو با ایسنا، یکی از مهمترین بخش های زندگی بشر در ادوار مختلف را ورزش دانست و اظهار کرد: هرچقدر تمدن در بشریت پیشرفت می کند، ورزش اهمیت بیشتری می یابد. وی آسیب های ورزشی را به دو دسته آسیب های عمومی و آسیب های ورزشکاران حرفه ای تقسیم کرد و افزود: پیاده روی یکی از ساده ترین ورزش ها …

ادامه مطلبچگونه با پیاده روی کالری بسوزانیم؟