آخرین وضعیت صدور کارت سوخت

[ad_1]  فاطمه کاهی در گفت و گو با ایسنا، درباره تاخیر پیش آمده برای صدور کارتهای سوخت، اظهار کرد: در شرایط فعلی حداکثر زمانی که برای صدور کارت سوخت درنظر گرفته شده حدود سه ماه است. وی با تاکید بر اینکه تنها در حوزه بنزین کارت سوخت صادر نمی شود و در بخش گازوییل نیز …

ادامه مطلبآخرین وضعیت صدور کارت سوخت