Vocab والیبال

[ad_1]

چند شرایط که تمایل به استامپ بازیکنان جدید هستند libero و ردیف عقب حمله. در این مقاله قرار با هم یک لیست از کلمات که بسیار مفید می دانم زمانی که بازی والیبال. امیدوارم آنها را حس پس از شما آنها را به یک نگاه بیش از.

حفاری: قانون بازی یک توپ است که مشخصی توسط تیم های دیگر است. شما باید “حفر” توپ اگر یک بازیکن دیگر بازدید یک توپ در شما و شما می توانید آن را تا به توان با تیم خود استفاده کنید.

دو تماس: یک بازیکن بازدید توپ دو بار پی در پی و یا توپ مخاطبین نقاط مختلف بدن خود پی در پی. اولین تماس با والیبال در تیم طرف مجاز است به دو تماس از جمله در یک حفاری و یا خدمت دریافت خواهید کرد.

کمپرسی: به جای تنظیم والیبال ستر ممکن است “کمپرسی” توپ را به یک نقطه باز در دادگاه در طرف دیگر از net.

رایگان توپ: این اتفاق می افتد زمانی که تیم های دیگر عبور توپ بیش از خالص به جای خونتان آن برای کشتن. بسیاری از تیم ها اجرا خواهد شد ویژه پخش در توپ های رایگان به دلیل آن است که ساده ترین توپ برای تصویب به گذارنده این است که به طور کلی آسان توپ به تصویب بسیاری از تیم ها را دریافت می کشد خاموش از توپ.

آمار سنبله حمله: زیر مجموعه ای و یک ضربه سخت تلاش در گرفتن توپ را در سمت دیگر net.

مبارزه: زمانی اتفاق می افتد که توپ پایین می آید در بالای خالص و یک بازیکن از هر طرف تلاش می کند با فشار توپ به طرف مقابل از net. بازیکنان به معنای واقعی کلمه فشار توپ در برابر هر یک از دیگر تا زمانی که توپ می رود یک راه یا دیگری.

عبور: دو دست تماس که در آن بازیکن مطرح این توپ بیش از سر خود را; در دفاع استفاده می شود در خدمت دریافت و یا تنظیمات.

فلفل: انجام شده توسط دو بازیکن دو را ثابت دست انداز مجموعه, سنبله معمول است. این بسیار عالی است که گرم کردن و واقعا بهترین راه برای گرم کردن برای یک بازی و یا تمرین.

رالی: زمانی اتفاق می افتد که دو تیم در حفظ و بازگشت به یکدیگر و تلاش در کشتن والیبال.

سقف Stuff, Six Pack: اگر شما بلوک کسی و توپ راست پایین می رود در hitter وظیفه طرف شما فقط “مسقف” آنها را.

چرخش: پس از یک طرف از زمانی که تیم حرکت در جهت عقربه های ساعت در اطراف دادگاه به چرخه را از طریق خدمت به موقعیت.

درز: یک بلوک است که یک سوراخ در آن است چرا که دو مسدود کننده نیست به اندازه کافی نزدیک به یکدیگر دارای یک درز.

خدمت: عمل که می شود بازی رفتن.

مجموعه: نوع لمسی را قادر می سازد که گذارنده مستقیم والیبال به یک مهاجم.

شات: به جای حمله به یک, والیبال یک بازیکن ممکن است مجموعه, نکته و یا رول والیبال در یک نقطه در دادگاه است.

نکته: به جای خونتان, والیبال یک بازیکن ممکن است را انتخاب کنید به نکته توپ و بیش از بلوک.

[ad_2]